Privacy

De Jenever-app op www.jeneverapp.nl is een product van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Bij het gebruik van de app worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Het Jenevermuseum vindt het heel belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens

Door de app te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder je naam, e-mailadres en geboortedatum. Daarnaast kun je in de app informatie opslaan over je oordeel over bepaalde jeneverproducten. We bewaren alleen de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven bij het gebruik van de app. We kunnen je naam tonen aan andere geregistreerde gebruikers van de app. Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze Jeneverapp. 

Verstrekking aan derden

We verkopen je persoonlijke gegevens nooit aan derden. We zullen de gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de app. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het Jenevermuseum gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het het gebruik van de Jenever-app geen cookies ontvangt.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Op deze pagina vind je alijd de meest recente versie van onze privacyverklaring. We raden je aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als je vragen hebt over het privacybeleid van het Jenevermuseum, of wilt dat we je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via info@jenevermuseum.nl